Syyskuu 2008

Hyvät Ystävät!


Terveisiä vuoden 2009 talousarviokeskustelun lämpimistä tunnelmista! Eduskunnassa viikko on kulunut keskusteltaessa siitä, miten rahat valtion ensi vuoden budjetissa kohdistetaan. Keskustelua on voimakkaasti sävyttänyt kasvanut epävarmuus maailman taloudessa. Oppositiopuolueista erityisesti SDP on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja pyrkinyt kaikin keinoin lisäämään epävarmuuden tunnetta. Epäluottamuksen ja epävarmuuden lietsominen puoluepoliittisten tarkoitusperien vuoksi on vastuutonta. Ilmeisesti SDP:llä on tarve keräillä mahdollisia irtopisteitä ennen vaaleja, mutta keinot ovat kyseenalaiset. Tärkeintä onkin, että suomalaiset säilyttävät maltin, sillä taantumaan on varauduttu hyvin. Ensi vuoden talousarvion ansiosta kansalaisten ostovoima kasvaa arvioiden mukaan jopa 3,5 prosenttia. Tämä johtuu hyvin kohdennetuista tuloveron alennuksista sekä ruuan arvonlisäveron alennuksesta.

Oppositio on myös halunnut kriisiyttää suomalaiset terveyspalvelut, vaikka pääosa palveluista on paitsi laadukkaita, myös kansainvälisesti verrattuna edullisesti tuotettuja. Myös henkilökunta on osaavaa ja ammattitaitoista. Ongelmiin ja epäkohtiin hallitus puuttunut käynnistämällä esimerkiksi terveydenhuoltolain uudistuksen, mikä tulee eduskunnan käsiteltäväksi keväällä. Ministeri Risikko taas pyrkii löytämään helpotusta lääkäripulaan käynnistämällä Toimiva terveyskeskus-hankkeen. Hankkeella parannetaan terveyskeskusten houkuttelevuutta työympäristönä ja etsitään uusia ja tehokkaampia työtapoja.

Kuntavaalit lähestyvät ja ehdokasasettelu on päättynyt. Etelä-Savossa, niin kuin koko maassa, voidaan olla todella tyytyväisiä ehdokkaittemme laatuun ja määrään! Kokoomus oli ainoa suurista puolueista joka pystyi kasvattamaan ehdokasmääräänsä kuntaliitoksista huolimatta. Upeiden ehdokkaidemme ja tietysti ahkerien jäsenten ja tukitiimiläisten kanssa teemme vielä ihmeitä ja nostamme Kokoomuksen suurimmaksi kuntapuolueeksi! Tsemppiä kaikille ehdokkaille omiin kampanjoihin!

Toivotan kaikille iloista syksyä! Käykää myös tutustumassa uusiin nettisivuihin osoitteessa www.lenitatoivakka.fi.


Lenita