Osaaminen tärkeää Etelä-Savolle

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Akava Etelä-Savon aluetoimikunnan kesäkokous, Savonlinna 15.7.2007
Tiedote

 

"Osaaminen tärkeää Etelä-Savolle"

Akava Etelä-Savon aluetoimikunnan kesäkokouksessa Savonlinnassa sunnuntaina puhunut kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) pitää tärkeänä hallitusohjelman kirjauksia maamme tasapuolisesta kehittämisestä. Toivakka toteaa, että esimerkiksi opetusministeriön linjausten ja päätösten vaikutukset maakuntien ja alueiden rakenteellisessa kehittämisessä ovat erittäin suuret. "Näitä vaikutuksia ei aina pidä tarkastella lyhytnäköisesti vain kustannuksia laskemalla. Kerrannaisvaikutukset seudulle työpaikkoina, verotuloina ja elinkeinoelämän vireytenä tulee myös ottaa huomioon. Keskeistä on turvata myös maakunnan ja alueen oma työvoiman tarve. Osaamiseen ja sivistykseen panostaminen kasvattaa myös maakuntatasolla hyvinvointia ja lisää kilpailukykyä.", Toivakka huomauttaa. Toivakan mielestä on tärkeää, että Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen toiminta turvataan jatkossakin.

Ikäluokkien pieneneminen ja opiskelijamäärien vähentyminen edellyttävät koulutusrakenteiden kehittämistä. Toivakka pitää tärkeänä, että kehittämistyössä painopiste tulee olemaan korkeakoululaitosten omassa profiloinnissa. Tämä edellyttää myös maakunnallista keskustelua eri toimijoiden kesken sekä maakunnallista yksituumaisuutta. Yhtenäinen ääni Etelä-Savosta kuuluu aina voimakkaammin kaikissa asioissa.

Lenita Toivakka toteaa, että vahva profiloitumisen alue Savonlinnalle on matkailuosaaminen. Tätä tulee edelleen vahvistaa ja aloittaa myös uutta alan koulutusta. "Matkailukoulutuksen vahvistaminen Savonlinnassa on erittäin suuri mahdollisuus paitsi Etelä-Savolle niin myös koko itäiselle Suomelle. Alueella on vahva matkailullinen pohja ja luontaiset edellytykset eritasoiselle monipuoliselle matkailukoulutukselle. Erityisenä painopisteenä tulisikin olla Itä-Suomen ja erityisesti Saimaan matkailualueen investointien ja markkinoinnin edistäminen.", Toivakka sanoo.

Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
050–512 2928