Budjettiesitys tukee nuorten työllistymistä

Lehdistötiedote
3.8.2007

 

Toivakka: Budjettiesitys tukee nuorten työllistymistä ja koulutusta


Kansanedustaja Lenita Toivakan (kok) mielestä budjetissa esitetty alkoholiveron korotus (väkevät 15 % ja miedot 10 %) on oikeanlainen viesti yhteiskuntaamme. Veronkorotukset eivät kuitenkaan Toivakan mielestä ole riittäviä vähentämään alkoholin kulutusta ja sen aiheuttamia kansantervey-dellisiä ja inhimillisiä haittoja. Lasten ja perheiden pahoinvoinnin ja kasvavien päihdeongelmien ehkäiseminen olisivat vaatineet suurempia veronkorotuksia.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli yksimielisesti suurempien korotusten kannalla.Yhden euron korotus kossupulloon tai viiden sentin korotus olutpulloon ei vielä juurikaan näy kuluttajien ostokäyttäytymisessä, painottaa valiokunnan jäsen Lenita Toivakka.

Etelä-Savon elinvoimaisuuden ja työllisyyskehityksen kannalta Toivakka pitää hyvinä valtionva-rainministeri Kataisen esityksiä työllisyyden tukemiseksi ja työvoiman kohtaanto-ongelmien lieven-tämiseksi. Työllisyysmäärärahoja kohdennetaan ammatilliseen työvoimapoliittiseen koulutukseen ja erityisesti yritysten kanssa toteutettavaan koulutukseen.

Kahden tuhannen opiskelupaikan lisääminen ammatilliseen peruskoulutukseen ja erityisesti niille aloille, jotka kärsivät työvoimapulasta on erittäin tärkeää. Usein nuori päätyy lukioon vain sen takia, että paikkoja suosituimmilta ammatillisilta aloilta ei riitä kuin murto-osalle. Toivakan mielestä haasteena Etelä-Savossakin on turvata ammatillisesti koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuus eri aloilla.

Matalapalkkatuen laajentaminen helpottamaan nuorten palkkaamista, nuorten työpajatoiminnan tukeminen sekä oppisopimuskoulutukseen panostaminen ovat keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymis-tä ja auttavat nuoria löytämään paikkansa työelämässä. Toivakka korostaa, ettei meillä ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Tutkimuksen mukaan yksi syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle 40 vuodessa noin 400 000 euroa.


Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
puh: 050-512 2928