Sovinnon aikaansaaminen tärkeintä

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
12.11.2007


"Sovinnon aikaansaaminen kaikkein tärkeintä"

Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.) on ainoana eteläsavolaisena kansanedustajana ollut käsittelemässä hallituksen esittämää potilasturvallisuuslakia sekä työ-elämä- ja tasa-arvovaliokunnassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lailla pyritään varmistamaan potilasturvallisuus terveydenhuollon mahdollisen työtaistelun aikana.

Toivakan mielestä lakiesitys on hyväksyttävä, koska työtaistelun aiheuttamien henkilöstövajauksien vuoksi erityisesti kriittisissä avaintoiminnoissa saatetaan menettää ihmishenkiä tai aiheuttaa potilaiden vakavia vammautumisia. Lain tarkoituksena on ihmisten hengen ja kiireellisen avun turvaaminen. "Oikeus elämään menee mielestäni muiden oikeuksien edelle", Toivakka toteaa.

Toivakka pitää erittäin tärkeänä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kirjausta siitä, että valtiovallan tulee ensisijaisesti panostaa kaikin käytettävissä olevin keinoin sovinnon aikaansaamiseksi työriidassa niin, ettei lakia tarvitse panna toimeen. Toissijaisesti tulee pyrkiä saamaan osapuolet sopimaan työtaistelutoimien rajaamisesta niin, että niillä ei vaaranneta potilasturvallisuutta. Vasta viimesijaisena keinona voidaan turvautua tämän lain tarjoamiin mahdollisuuksiin. Toivakka muistuttaa, että sovittelulautakunnan työ jatkuu ja sillä on viikko aikaa löytää sovinto.

Toivakka toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehneen eräitä muutoksia hallituksen esitykseen. Valiokunta korostaa mm., että kyse on suojelutyöstä, johon voidaan määrätä vain kaikkein vakavimpien potilasturvallisuutta ehkäisevien seurausten ehkäisemiseksi. Esitystä lääninhallitukselle valmisteltaessa tulee varata ammattijärjestölle mahdollisuus tulla kuulluksi. Lisäksi potilasturvatyö ei saa muodostua kohtuuttomaksi rasitukseksi yksittäiselle työntekijälle. Toivakan mukaan opposition edustajatkin ovat sanoneet lakiesityksen parantuneen huomattavasti alkuperäisestä.

Valiokunta piti tärkeänä, ettei se ota kantaa osapuolten välillä vaan pyrkii ainoastaan turvaamaan potilasturvallisuuden mahdollisen työtaistelun aikana. "Toivon, että olemme valiokunnissa tehneet täysin turhaa työtä ja ettei lakia tulla koskaan tarvitsemaan", Toivakka toteaa.

 

Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
puh. 050 512 2928