Työhyvinvoinnista kilpailuvaltti yrityksille

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
4.2.2008


Työhyvinvoinnista kilpailuvaltti yrityksille

Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampuksen alumnipäivässä puhunut kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) korosti työhyvinvoinnin merkitystä hallituksen tavoitteen, 72 prosentin työllisyysasteen saavuttamisessa. Toivakan mukaan työvoimapula haittaa jo useita toimialoja myös Etelä-Savossa. "Meidän on turvattava osaavan työvoiman saatavuus, se on kiistatta avain tulevaan menestykseemme", Toivakka sanoi.

Toivakan mukaan kilpailussa ammattitaitoisesta työvoimasta pärjäävät ne työnantajat, jotka ymmärtävät aidosti hyvän työyhteisön merkityksen ja pitävät huolta henkilökunnastaan. "Uskon, että arvostava työnantaja on monelle motivoivampi kannustin kuin palkankorotus. Monissa yrityksissä on havaittu se tosiasia, että tuottavuus paranee, kun työhyvinvointiin panostetaan ja sitä kautta työkyky paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Yritysten sosiaalinen vastuu, huolenpito työntekijöistään tuleekin jatkossa kasvamaan", Toivakka ennusti.

Lenita Toivakka muistutti myös, että pitkät työpäivät kasautuvat usein lapsiperheisiin. Hän pitää tärkeänä, että aidosti turvataan mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle, sillä se on keskeinen työntekijän hyvinvointiin liittyvä kysymys. "Perheisiin on muutoinkin panostettava aikaisempaa enemmän; tulevaisuutemme on juuri niin hyvinvoiva kuin mitä lapsemme tällä hetkellä ovat. Kotihyvinvointi lisää työhyvinvointia", Toivakka sanoi.

Toivakka korosti lisäksi ammattikoulun merkitystä maakunnalle oman alueensa kehittäjänä. Toivakka pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulun yhteyksiä eteläsavolaisiin yrityksiin ja työelämään tiivistetään, sillä se edistää alueen hyvinvointia ja kehitystä. "Tiiviit työelämäyhteydet edistävät myös opiskelijoiden työllistymistä omaan maakuntaan", Toivakka muistutti.

 

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050–512 2928