Uusiutuvan energian lisääminen on mahdollisuus

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
12.3.2008


Uusiutuvan energian lisääminen on mahdollisuus, ei uhka

Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) totesi eduskunnassa käydyssä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevassa keskustelussa, että uusiutuvan energian lisääminen ja energiankäytön tehostaminen tulee nähdä mahdollisuutena, ei uhkana. Toivakan mielestä Suomen on otettava käyttöön kaikki kustannustehokkaat tavat uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi.

Toivakka muistutti, että Suomi on jo nyt kärkimaita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Esimerkiksi Etelä-Savossa uusituvan energian osuus on jopa 43 prosenttia. "Tavoite nostaa uusiutuvan energian osuutta on kuitenkin haasteellinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamista, sillä noin 80 % Suomen nykyisin käyttämästä bioenergiasta syntyy metsäteollisuuden tuotantoprosessien yhteydessä", Toivakka sanoi.

Toivakka huomautti myös, että tavoite käy kuitenkin mahdottomaksi, jos venäläisen puun tuonti tyrehtyy. "Komission esitys onneksi lupaa, että tällainen ylitsepääsemätön este otetaan huomioon. Lisäksi on erittäin hienoa, että kehysriihessä päätettiin varautua Venäjän puutullien mahdolliseen nousuun panostamalla voimallisesti ja suurin euromäärin kotimaisen puuntuotannon saatavuuteen", Toivakka kiitteli.

Toivakan mielestä puun käytön energianlähteenä on kuitenkin oltava maltillista. "Luonnon monimuotoisuutta tulee myös vaalia. Puun lisääntyvä energiakäyttö ei myöskään saa vaarantaa puun riittävyyttä metsäteollisuuden tarpeisiin", Toivakka totesi.

 

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050–512 2928