Nimen selvitys on vain selvitys monien joukossa

Mielipidekirjoitus Itä-Savossa ja Länsi-Savossa 19.9.2007


Niemen selvitys on vain selvitys monien joukossa

Keskustelu Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kohtalosta on käynyt vilkkaana. Tehty selvitys opettajakoulutuspaikkojen tulevasta tarpeesta ei lupaa Savonlinnalle hyvää.

Onkin tärkeää muistaa, että selvitys on edellisen hallituksen opetusministerin (sd.) tilaama. Jo selvityksen lähtöasettelu ei ollut Savonlinnan kannalta positiivinen, koska siinä painotettiin opetuksen ohella erityisesti tutkimustyötä. Savonlinnan opettajankoulutuksen vahvuuksia ovat ehdottomasti opetuksen laatu sekä monipuolisuus. Tutkimustyötä tehdään vähemmän. Mikä onkaan opettajan kouluttamisessa tärkeintä?

Selvitys edustaa virkamiesnäkemystä ja on siis yksi selvitys monien joukossa. Koulutuksen rakenteiden kehittäminen on aina erityisesti myös aluepoliittinen asia. Opetusministeri Sarkomaan kanssa käymissämme keskusteluissa hän totesi, ettei tule selvitykseen sellaisenaan ottamaan kantaa, vaan haluaa tarkastella asiaa laajempana kokonaisuutena. Huomioon tullaan ottamaan mm. aluepoliittiset tosiasiat, kuten Savonlinnan aikaisemmat tappiot valtion toimintojen sijoituksissa ja mm. edellisellä vaalikaudella tehty kielenkääntäjäkoulutuksen lakkauttaminen. Lisäksi on tärkeää huomioida Savonlinnassa tarjotun koulutuksen laadukkuus, opiskelija-asuntojen tarjonta ja muita seikkoja, joita selvityksessä ei ole huomioitu.

Koulutuspoliittisilla päätöksillä on laaja aluepoliittinen merkitys. Opettajakoulutuksen loppuminen edistäisi Etelä-Savon tyhjenemistä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että koulutus keskittyy liian harvoihin keskuksiin. Alueellisesti tasapainoinen kouluverkko tarvitsee myös alueellisia opettajankoulutuslaitoksia. 700 opiskelijan ja kymmenien työpaikkojen siirtyminen pois olisi kerrannaisvaikutuksineen Savonlinnan kokoiselle kaupungille liian suuri menetys. Pidämme todella tärkeänä, että opettajankoulutus säilyy Savonlinnassa.

Lenita Toivakka
kansanedustaja (kok.)

Olli Nepponen
kansanedustaja (kok.)

Mikkeli