Päivähoitomaksut alenevat useilla

Vastine Länsi-Savossa 18.4.2008 ja Itä-Savossa 19.4.2008

Päivähoitomaksut alenevat monissa perheissä

Länsi-Savo arvosteli 14.4. pääkirjoituksessaan hallitusta päivähoitomaksujen korotuksista sekä erityisesti siitä, ettei lapsilisien korotuksia ole sidottu indeksiin. Julkisuudessa onkin näistä aiheista käyty harhaanjohtavaa keskustelua.

Päivähoitomaksu-uudistus tarkoittaa sitä, että 48 prosentilla lapsista päivähoitomaksut alenevat ja 12 prosentilla pysyvät ennallaan. Uudistus on tehty sosiaalisesti hyvin oikeudenmukaisesti. Uudistus hyödyttää erityisesti yksinhuoltaja- ja monilapsisia perheitä. Kaikkein pienituloisimpien perheiden päivähoitomaksut alenevat ja ns. nollamaksuluokka säilyy ennallaan.

Päivähoitomaksut kuitenkin nousevat noin 40 prosentilla perheistä. Maksuja on tarkistettu edellisen kerran euron käyttöönoton yhteydessä ja tämän jälkeen moni maksu on muuttunut, perheiden ostovoima on vahvistunut ja työllisyystilanteemme on merkittävästi parantunut.

Hallitus on sitoutunut laajalla toimenpidepaketilla tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia. Tämä hyvinvointi ei synny eikä kaadu yhden hallituksen esityksen myötä, vaikka julkisesta keskustelusta ja vasemmisto-opposition väitteistä joku näin voisikin päätellä.

Monien tutkimusten mukaan on todettu, että suomalaisperheistä kipeimmin toimeentulon kohentamista tarvitsevat monilapsiset ja yksinhuoltajaperheet. Hallitus on tarttunut nimenomaan näiden perheiden aseman parantamiseen erityisin toimin. Päivähoitomaksuhelpotusten lisäksi hallitus korotti juuri lapsilisien yksinhuoltajakorotusta vuoden alusta kymmenellä eurolla. Monilapsisten perheiden tilanne kohenee, kun lapsilisiä nostetaan kolmannesta lapsesta alkaen ensi vuoden alusta lukien. Lisäksi pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja korotetaan merkittävästi. Lapsiperheiden toimeentuloa ja hyvinvointia tuleekin tarkastella laajasti, sillä se rakentuu monien eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta.

Lapsiperheiden hyödyksi koituvat tietyissä tilanteissa myös autoveron ja perintöveron kevennykset. Lisäksi vaalikauden aikana toteutettavat tuloveron kevennykset sekä jo sovittu ruuan arvonlisäveron alennus helpottavat lapsiperheiden arkea. Tietyillä toimenpiteillä, kuten alkoholiveron ja energiaveron korotuksilla, hallitus on omalta osaltaan kiihdyttänyt inflaatiota, mutta nämä ovat ohjaavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää kulutusta. Alkoholiveron noston tarkoituksena on vähentää juomista ja alkoholihaittoja. Jos tässä onnistutaan, lisääntyy myös lapsiperheiden hyvinvointi.

Hallitusta ja erityisesti kokoomusta on moitittu siitä, ettei lapsilisiä ole sidottu indeksiin. Lapsilisän sitominen indeksiin toisi muutaman euron korotuksen lapsilisään kuukaudessa. Tämä korotus ei kovin monen perheen elämäntilannetta parantaisi, ja lisäksi korotus kohdistuisi myös niihin perheisiin, joilla taloudellisesti menee hyvin. Niitäkin perheitä Suomessa onneksi on paljon. Sinänsä kannattavaa toimenpidettä ei vielä ole toteutettu, koska on katsottu aiheellisemmaksi kohdistaa tulonsiirrot niitä eniten tarvitseville perheille ja täten vähentää viime hallituskaudellakin syventynyttä lapsiköyhyyttä. Lapsilisien sitomista indeksiin selvitetään kuitenkin ministeri Risikon toimesta sosiaaliturvauudistustyön yhteydessä. Ensi vaiheessa tulonsiirrot on haluttu kohdistaa yksinhuoltajille ja monilapsisille perheille ja tällä tukea niiden lapsiperheiden elämää, jotka eniten helpotusta tarvitsevat.

Lapsiperheiden hyvinvointiin panostetaan tällä vaalikaudella erityisen politiikkaohjelman avulla. Taloudellisen aseman parantamisen lisäksi ohjelman avulla tullaan panostamaan muun muassa lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluihin, perheväkivallan vähentämiseen sekä syrjäytymiskehityksen varhaiseen puuttumiseen. Ohjelmalla vahvistetaan lapsiystävällistä Suomea, jossa tuetaan perheiden arjen hyvinvointia.

Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen