ESLI palkintojenjako

Etelä-Savon Liikunta ry:n palkintojenjakojuhla
10.12.2007
Kansanedustaja Lenita Toivakka

Hyvä juhlayleisö,

Suomen hallitus haluaa, että lapset ja nuoret liikkuvat vähintään yhden tunnin päivässä.. Tällaisen tervehdyksen haluan tuoda tänään tähän arvokkaaseen tilaisuuteen, jossa pian palkitaan ansioituneita eteläsavolaisia urheiluseuroja.

Arkiliikunta ja pihaleikit ovat jääneet toiselle sijalle, kun lasten ja nuorten ajankäytöstä kilpaillaan. Liian monella aikuisellakin aikaa kuluu television tai tietokoneen äärellä jalkapallon, lenkkeilyn tai ulkona liikkumisen sijaan. Kun liikutaan liian vähän, on ylipainosta tullut vakava uhka kansanterveydellemme ja kaikenikäisille suomalaisille.

Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten vähäinen liikkuminen. Peruskouluikäisistä pojista puolet ja tytöistä jopa yli puolet liikkuu liian vähän terveytensä kannalta. Vähäisen liikunnan takia kärsitään useista vakavista terveysongelmista ennemmin tai myöhemmin. Suurimpina riskeinä ylipainon lisäksi ovat nopeasti lisääntyvät diabetes ja mielenterveysongelmat.

Elämäntavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi omaan terveyteen. Erään arvion mukaan perheen, harrastusten ja elämäntapojen vaikutus hyvinvointiin on jopa 80 %, terveyspalvelujen vain 20 %.

Suomen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että liikuntapolitiikalla edistetään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa. Painopiste on nimenomaan lasten ja nuorten liikunnassa. Opetusministeri on asettanut tavoitteeksi tunti lisää liikuntaa koulupäivään. Lisäksi koulujen kerhotoiminta halutaan herättää henkiin ja lisätä niiden liikunnallisuutta. Koululainen viettää peruskouluaikana 2000 tuntia välitunneilla. Koulupihojen kunnostaminen välituntiliikuntaan kannustavaksi olisi konkreettinen ja tehokas toimi liikunnan kuin myös kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Tärkeää on myös saada koulujen liikuntatilat tehokkaaseen käyttöön kouluajan ulkopuolella.

Liikunnalla on erityisen suuri merkitys hallituksen, ministeriöiden rajat ylittävissä politiikkaohjelmissa. Suomalaiset on saatava ymmärtämään liikunnan välttämättömyys oman terveyden edistäjänä. Liikunnasta tulee hyvä mieli ja parhaassa tapauksessa siihen jää koukkuun, kuten monelle täällä juhlassa olevalle varmasti on käynyt. Liikunnasta saatua mielihyvää on vaikea verrata mihinkään muuhun. Terveydelle ja hyvinvoinnille luodaankin pohja jo lapsuus- ja nuoruusiässä.

Liikunnan lisäämisen lisäksi keskeisenä tavoitteena mm. juuri viime viikolla hyväksytyssä lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelmassa on järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen. Järjestöillä ja seuroilla on merkittävä rooli paitsi liikuntaan innostajana, mutta myös meille niin tärkeän yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistajana.

Kun lapsi jo varhain osallistuu, on aktiivinen ja liikkuu, tekee hän sitä myös todennäköisesti myöhemmin. Liikuntaseuroilla on suuri merkitys aktiivisten kansalaisten kasvattajina.


Hyvät kuulijat,

Liikuntaseurat tarvitsevat aktiivisia toimijoita. He ovat korvaamattomia ja tekevät arvokasta työtä muiden hyväksi. Tuki paikallisseuroille kaikissa muodoissa on tärkeää ja välttämätöntä. Kiitostakin pitää välillä saada, että jaksaa. Hallitusohjelmaankin on kirjattu, että vahvistetaan liikunnan paikallisen tason toimintaedellytyksiä.

Opetusministeriö jakaa vuosittain tukea esimerkiksi urheilujärjestöille, urheilutapahtumiin, liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilun apurahoihin ja valmennukseen, kuntien liikuntatoimintaan, liikunnan kansainväliseen yhteistyöhön ja moniin muihin liikunnan eri toimintoihin.

Mahdollisuudet myöntää avustuksia paranevat, sillä eduskunta on päättänyt, että veikkausvoittovarat kohdistetaan nimenomaan urheilulle, kulttuurille ja nuorisotyölle eikä taidelaitoksien vuokriin ja Kansallisteatterin peruskorjauslainaan, kuten alun perin oli uhkana. Ensi vuonna urheilu saa tähän vuoteen verrattuna lisää noin 3,6 miljoonaa euroa. Summa kokonaisuudessaan on yli 104 miljoonaa euroa.

Tänään täällä palkitaan ansioituneita eteläsavolaisia urheiluseuroja. Palkinnot myönnetään hankkeista, jotka omalta osaltaan edistävät lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Hyvät palkinnonsaajat haluan kiittää Teitä kaikkia siitä korvaamattomasta työstä, jota teette eteläsavolaisten lasten ja nuorten hyväksi.

Liikunta on edelleen lasten ja nuorten suosituin harrastusmuoto. Tekemällä hyvää yhdessä voimme saada liikuntaharrastuksen mahdollisimman monen eteläsavolaisen lapsen ja perheen ulottuville.

Ollaan jatkossakin ahkeria, ennakkoluulottomia ja sinnikkäitä. Iloinen ja tyytyväinen lapsi on paras palkkio kaikesta tehdystä työstä!