EU-yhteistyö kannattaa

Aktiivinen EU-yhteistyö kannattaa

Euroopan komission Suomen-edustuston teettämässä tuoreessa tutkimuksessa selviää, että Etelä-Savo kuuluu Suomen kolmen EU-kriittisimmän maakunnan joukkoon – reilu neljännes vastaajista kokee jäsenyyden EU:ssa huonona asiana. Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) ymmärtää lisääntyneen EU-kriittisyyden.

”Talouskriisin aikana on jouduttu tekemään epämieluisia päätöksiä velkakriisin leviämisen estämiseksi ja koko kriisinhoito harmittaa myös itseäni. Mutta kokonaisuutta tarkasteltaessa Itä-Suomi ja Etelä-Savo ovat kuitenkin hyötyneet jäsenyydestä. Olemme jäsenyyden ja laajojen sisämarkkinoiden myötä saaneet lisää työtä ja vakautta. Lisäksi mm. harvaanasutuille alueille maksettavilla rakennerahastotuilla on rahoitettu ja rakennettu niin koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa kuin yrittäjyyttä, maataloutta ja matkailuakin”, muistuttaa Toivakka.

Mitä enemmän teemme yhteistyötä, sitä enemmän meillä on vaikutusvaltaa päättää hyvinvointiimme liittyvistä asioista. ”Euroopan unioni ja koko laajempi kansainvälinen ympäristö vaikuttavat meihin joka tapauksessa. Silloin kannattaa olla kokoaan vaikutusvaltaisempana toimijana mukana vaikuttamassa meille tärkeiden asioiden valmisteluun ja edistämiseen. EU tarjoaa meille mahdollisuudet kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen. Talouden haasteista huolimatta, nyt katseet ja keskustelu on suunnattava tulevaisuuteen ja siihen miten jatkossa pärjätään ja luodaan uusia työpaikkoja ”, korostaa Toivakka