Ei tuijoteta karttoja

EI TUIJOTETA KARTTOJA

Keskustaopposition kiivaasti arvosteleman kuntauudistuksen juuret ulottuvat kuuden vuoden takaiseen keskustajohtoisen hallituksen käynnistämään Paras-hankkeeseen. Vaikka Mari Kiviniemi (kesk) 600-sivuisen selvityksen saatuaan julkisesti heti repikin, on uudistuksen kipeä tarve tunnustettu myös oppositiossa. Samainen työryhmä, joka selvityksen nyt kunnissa käytävän keskustelun pohjaksi on tehnyt, nimitettiin jo ministeri Töllin (kesk) aikana.

Uudistustyötä ei hallituksen vaihduttua todellakaan ole syytä jättää kesken. Työikäinen väestö vähenee, verotulot pienenevät ja samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Vaihtoehtoina laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi ovat kuntaveron merkittävät korotukset tai kuntien velan määrän kasvu. Nykymallilla ei enää 2020-luvulla pärjätä, rahat loppuvat kesken. Vaarana on, että heikon talouden kunnissa itsenäisyyden hintana on palvelujen alasajo. 

Etelä-Savossa haasteet ovat erittäin suuria. Väestökehitys on jo pidempään ollut miinusmerkkinen. Maakunnassa asuu jo nyt maan vanhusvoittoisin väestö ja huoltosuhteemme heikkenee edelleen. Eteläsavolaiset eivät ole tasavertaisia palvelujen käyttäjiä mikäli taloutta ei saada nykyistä kestävämmäksi. Kuntapäättäjien onkin vastuullisesti kohdattava tosiasiat. On päätettävä jäämmekö roikkumaan tuttuihin ja turvallisiin rakenteisiin vai säilytämmekö palvelut.

Kuntauudistuksen tavoitteena on yksinkertaisesti vastata tulevaisuuden valtaviin haasteisiin vastuullisesti. Vahvat ja elinvoimaiset kunnat pystyvät itse päättämään palveluistaan ja houkuttelemaan kuntaan osaavaa työvoimaa ja uusia työpaikkoja. Kuntauudistuksen tavoitteena on toimivien ja tasavertaisten palveluiden turvaaminen.

Minusta peruspalvelut on pystyttävä jatkossakin järjestämään siellä, missä ihmiset asuvat. Useammin tarvitut palvelut lähempänä ja harvemmin tarvitut voivat olla etäämpänä. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen on oltava päättäjien ykköshuolenaihe, eikä oman poliittisen aseman varmistaminen saa nousta esteeksi yhteisen edun toteuttamiselle. On isänmaallista kantaa vastuuta vaikeina aikoina.

Kuntauudistusta viedään nyt eteenpäin yhdessä kuntien kanssa. Virkamiesten laatima selvitys on pohjapaperi kunnissa käytävälle keskustelulle. Laaja kuulemiskierros käynnistyy jo tällä viikolla. Karttoja ei kenenkään ole syytä repiä mutta ei myöskään liikaa tuijottaa.  Katseet tulisikin nyt kohdistaa kartoista perusteluihin ja hakea omalle alueelle sopivaa tapaa turvata palvelut. Hallitus tekee jatkolinjaukset vasta kuultuaan kuntien näkemykset. Yhdessä tekemällä ja toisiamme kuulemalla syntyvät parhaat tulokset.

Tutustu perusteluihin ja osallistu keskusteluun www.vm.fi/elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne.